93 118 95 85 info@laformigueta.cat

A La Formigueta seguim les mesures més estrictes de contenció del virus, mantenint protocols d’accés i de desinfecció molt estrictes.

L’entrada al centre es fa de forma esglaonada, donant accés als infants d’un en un, i previa presa de la temperatura i sanitització de les mans amb gel hidroalcohòlic.

Tots aquells majors de 6 anys que accedeixen al centre, ja siguin les professionals que hi treballen com qualsevol familiar d’alumne ho han de fer mandatòriament amb mascareta, que no podran retirar-se en cap moment mentre estan en l’interior.

Diàriament es procedeix amb el protocol TP2 de desinfecció de tots els espais i tots els elements amb productes virucides, fins i tot diverses vegades al dia quan és necessari.

També, de forma periòdica, es procedeix a una desinfecció preventiva o curativa total del centre, segons la necessitat,  per part d’un equip professional contractat que realitza una nebulització ambiental que arriba a totes les superfícies i racons.