93 118 95 85 info@laformigueta.cat

Inscripció

Des d’aquesta secció podreu descarregar-vos tots els formularis que necessitareu per a fer la inscripció a La Formigueta. Si teniu qualsevol dubte, només cal que us poseu en contacte amb la direcció del centre.

Per tal d’emplenar-los, cal que us els descarregueu al vostre ordinador. Un cop cumplimentats, guardeu-los amb el mateix nom que tenen, afegint el nom i cognom de l’infant que s’inscriu.

FORMULARIS

Descàrrega individual de documents

Els formularis en castellà estaran disponibles en breu per a ser descarregats

  • Sol·licitud de Preinscripció  [CAT|ES]

  • Fitxa Personal de l’Infant [CAT|ES]

  • Autorització Domiciliació Bancària [CAT|ES]

  • Autorització de Recollida [CAT|ES]

 

  • Autorització de Drets d’Imatge [CAT|ES]

  • Autorització de Sortides [CAT|ES]

  • Autorització d’Administració de Medicaments [CAT|ES]

  • Llistat Documentació i Material a portar el 1r dia [CAT|ES]