el centreel_centre.html
què fem?que_fem.html
què treballem?que_treballem.html
horarihorari.html
fotosfotos.html
contactecontacte.html
calendaricalendari.html

la formigueta

 
Al nostre centre tenim com a objectiu principal treballar per atendre les necessitats bàsiques dels infants,  procurant un ambient acollidor, familiar i agradable on l'infant gaudeixi de la seguretat i estabilitat afectiva necessàries per a progressar en el seu desenvolupament. La llengua d'ús del centre és el català.


Les nostres instal·lacions  estan ambientades de manera totalment temàtica on el nen/a es pugui endinsar dins d'un món màgic on pugui divertir-se i alhora, amb la nostra metodologia activa i motivadora pugui participar en el seu procés d'aprenentatge. Ens basem en una didàctica globalitzada on es treballa molt l'observació, experimentació, iniciativa, creativitat i la comunicació entre els infants.

Guarderia La Formigueta

Ja hem 
inaugurat el
Pati 
exterior!!!el_centre.html